Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo (trang 32)

Tin Đào đạo

Về việc đóng học phí học lại, cải thiện, học vượt học kỳ II năm học 2018-2019

Về việc đóng học phí học lại, cải thiện, học vượt học kỳ II năm học 2018-2019 Thông báo thời gian đóng học phí HL, CT, HV học kỳ II năm học 2018-2019 từ ngày 26-02 đến hết ngày 28-02. Các bạn đã đăng kí HL, CT, HV vui lòng …

Xem tiếp

DANH SÁCH SINH VIÊN K46, K47, K48 ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP CÙNG ĐỢT 2 K48.

DANH SÁCH SINH VIÊN K46, K47, K48 ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP CÙNG ĐỢT 2 K48. Các bạn sinh viên có thắc mắc vui lòng đến trực tiếp tại tổ Đào tạo – Công tác sinh viên. Thời gian từ ngày thông báo đến 16h00′ ngày 28/02/2019. Link chi …

Xem tiếp

Thông báo v/v đăng ký học chuyên ngành giảng dạy bằng Tiếng Anh

Thông báo v/v đăng ký học chuyên ngành giảng dạy bằng Tiếng Anh: DANH MỤC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH STT TÊN HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN ĐẢM NHIỆM 1 Quản lý điểm đến PGS.TS. Bùi Thị Tám 2 Marketing dịch vụ ThS. Lê Minh Tuấn 3 Phương …

Xem tiếp

Thông báo thời gian phúc khảo điểm học kỳ I năm học 2018-2019 khóa 49, 50

Thông báo phúc khảo điểm học kỳ I năm học 2018-2019 lần 1: Hiện nay trên web xem điểm của khoa đã có điểm Khóa 49, khóa 50. Vậy Tổ Khảo thí – ĐBCLGD thông báo sinh viên các khóa trên thời gian phúc khảo điểm từ ngày 19/02/2019 – 26/02/2019  …

Xem tiếp

Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện về điểm để xét tốt nghiệp đợt 2 khóa 48 (Khóa 46, 47, 48)

Tổ Khảo thí – ĐBCLGD thông báo danh sách những sinh viên đủ điều kiện về điểm (Bao gồm các khóa 46, 47, 48) để xét tốt nghiệp đợt 2 khóa 48. Sinh viên các khóa 46, 47, 48 kiểm tra điểm nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ …

Xem tiếp

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN, HỌC VƯỢT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN, HỌC VƯỢT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 – 2019: Sinh viên đăng ký học tai đường link này và nộp kèm theo một bản phiếu đăng ký học lại học cải thiên, học vượt tại tổ ĐT-CTSV: tại đây ( Thời …

Xem tiếp

Thông tin danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2018-2019

Thông tin danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2018-2019 Danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2018-2019: tại đây

Xem tiếp

Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ II,học kỳ III năm học 2018-2019

Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ II,học kỳ III năm học 2018-2019 Hướng dẫn đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ II, năm học 2018-2019: tại đây   Hướng dẫn đăng kí học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ III, …

Xem tiếp