Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo (trang 60)

Tin Đào đạo

Thông báo V/v nhận lại tiền của sinh viên được miễn giảm học phí HK1 năm học 2016-2017

Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017: tại đây Những sinh viên có tên trong danh sách trên đã đóng học phí đến bộ phận Kế hoạch -Tài chính để nhận lại tiền.

Xem tiếp

Danh sách SV vào phòng thi HKI 16-17

Danh sách SV vào phòng thi HKI năm học 2016-2017: tại đây Lưu ý:  – Danh sách này những SV chưa nộp học phí (HP) sẽ ghi ở cột ghi chú là chưa nộp HP và không được gọi tên vào phòng thi.              – …

Xem tiếp

Danh sách SV đã nộp học phí đến ngày 28/12/2016

Danh sách SV đã nộp học phí đến ngày 28/12/2016: tại đây Lưu ý: Những SV đã nộp học phí mà chưa có tên trong danh sách trên thì đến bộ phận Kế hoạch – Tài chính Khoa Du lịch để kiểm tra và điều chỉnh lại.

Xem tiếp

Danh sách sinh viên vào phòng thi HKI năm học 2016-2017

Danh sách sinh viên vào phòng thi HKI năm học 2016-2017: tại đây Lưu ý: – Nếu hết hạn nộp học phí, sinh viên nào chưa nộp học phí thì sẽ không có tên trong danh sách vào phòng thi. – Những sinh viên học lại, học cải thiện, học …

Xem tiếp