Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo (trang 8)

Tin Đào đạo

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH BUỘC THÔI HỌC SINH VIÊN TRƯỜNG DU LỊCH – ĐẠI HỌC HUẾ

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH BUỘC THÔI HỌC SINH VIÊN TRƯỜNG DU LỊCH – ĐẠI HỌC HUẾ Trường Du lịch – Đại Học Huế thông báo quyết định buộc thôi học sinh viên Chi tiết tại link đính kèm: Trân trọng!

Xem tiếp

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM HỌC 2022-2023 Tiêu chuẩn: Sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn; Sinh viên có kết quả học tập năm học 2021-2022 từ loại Khá trở lên; Riêng đối với sinh …

Xem tiếp

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022-2023 Trường Du lịch – Đại học Huế thống báo về việc xét miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2022 – 2023 Chi tiết tại link đính kèm: Trân trọng!

Xem tiếp

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Trường Du lich – Đại Học Huế thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học kì …

Xem tiếp

KẾ HOẠCH THU HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KỲ I VÀ HỌC KỲ 3 ĐỢT I NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH THU HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KỲ I VÀ HỌC KỲ 3 ĐỢT I NĂM HỌC 2022-2023 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (ĐHNN) thông báo cho tất cả sinh viên của Đại học Huế (ĐHH) đã và đang học ngoại ngữ không chuyên …

Xem tiếp

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU THỂ DỤC K56

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU THỂ DỤC K56 Trường du lịch – Đại Học Huế thông báo thời khóa biểu môn Thể dục cho các bạn sinh viên K56 Thông tin chi tiết  tại link đính kèm: Trân trọng!

Xem tiếp

THÔNG BÁO HỌC BỔNG PHÚC’S FOND, NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO HỌC BỔNG PHÚC’S FOND, NĂM HỌC 2022-2023 Số suất: 02 suất Giá trị học bổng: từ 2.000.000đ đến 10.000.000đ/suất Tiêu chuẩn: Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ưu tiên những sinh viên con mồ côi, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế …

Xem tiếp

THÔNG BÁO HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ NĂM HỌC 2022-2023  Số suất: 12 suất.  Giá trị học bổng: 200 USD/suất/năm học. Tiêu chí và đối tượng Tiêu chí     – Sinh viên thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo     – Học lực loại Khá trở lên (kết quả học tập …

Xem tiếp

TRƯỜNG NGOẠI NGỮ THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN THI ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN NĂM 2021 TRỞ VỀ TRƯỚC

TRƯỜNG NGOẠI NGỮ THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN THI ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN NĂM 2021 TRỞ VỀ TRƯỚC Trường Đại Học Ngoại Ngữ Thông báo thi đầu vào cho sinh viên các khóa từ 2021 về trước mà chưa thi đầu vào xếp lớp Chi tiết tại link: TẠI ĐÂY Cách đăng …

Xem tiếp