TIN MỚI

THƯ MỜI – Viết bài tham luận ở Hội nghị: Tổng kết hoạt động KHCN giai đoạn 2008 – 2016 và định hướng chiến lược giai đoạn 2017-2022

Nhằm chuẩn bị công tác kỷ niệm 10 năm Khoa Du lịch – Đại học Huế thành lập và phát triển; Nhằm thực hiện Kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ của năm 2017 và Xây dựng định hướng phát triển Khoa Du lịch – Đại Học Huế thành địa chỉ đào tạo, nghiên cứu và cung ứng dịch vụ Khoa học Công nghệ có chất lượng và uy tín trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh du lịch, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực du lịch có chất lượng cao và từng bước tiếp cận chuẩn mực quốc tế. Khoa Du lịch tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Khoa học Công nghệ giai đoạn 2008 – 2016 và định hướng chiến lược giai đoạn 2017-2022:

 1. Nội dung: Ngoài các báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu khoa học (chưa công bố) của cán bộ giảng viên Khoa Du lịch trong thời gian qua; Ban Tổ chức Hội nghị mời gọi viết về một số chủ đề sau:
 • Phương hướng và giải pháp nâng cao năng lực hoạt động Khoa học Công nghệ của Khoa Du lịch giai đoạn 2017-2022.
 • Cơ hội và thách thức cho hoạt động Khoa học Công nghệ khi có Nghị định 99/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quy định đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động nghiên cứu Khoa học Công nghệ trong các cơ sở Giáo dục Đại học.
 • Thuận lợi và những ảnh hưởng đến hoạt động Khoa học Công nghệ khi Thông tư 08 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành.
 • Định hướng và giải pháp tăng cường  hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ giáo viên trẻ trong thời gian tới.
 • Những thuận lợi, khó khăn khi nghiên cứu và ứng dụng các loại hình du lịch mới ở Việt Nam nói chung hoặc ở Thừa Thiên Huế nói riêng.
 • Vai trò định hướng của cán bộ hướng dẫn đối với hoạt động nghiên cứu của sinh viên.
 • Giải pháp thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ đối với các cơ sở giáo dục đại học.
 • Định hướng tiếp cận các chương trình, dự án nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế trong và ngoài nước.
 • Cách tiếp cận nguồn tài liệu nước ngoài và cách viết, tiếp cận, đăng bài báo các tạp chí uy tính trong và ngoài nước.
 1. Đối tượng tham gia viết tham luận:
 • Các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động Khoa học Công nghệ.
 • Các nhà khoa học trong và ngoài Khoa Du lịch quan tâm đến chủ đề của Hội nghị
 1. Thời gian và địa điểm tổ chức:
 • Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 15/11-16/11/2017
 •  Địa điểm tổ chức: Bà Nà Hill – Thành phố Đà Nẵng
 1. Thể lệ, thời gian, địa chỉ gửi bài và liên hệ:
 • Thể lệ gửi bài: Mỗi bài tham luận được trình bày dưới dạng bài báo khoa học, dài tối đa 10 trang; chế bản trên khổ giấy A4, định dạng lề trái 3cm, lề trên, lê dưới và lề phải 2cm; font chữ Times New Roman, cỡ 13; chế độ giãn dòng Single;
 • Bài viết có cấu trúc như sau: Tên bài viết (chữ in hoa); họ tên tác giả và tên đơn vị; tóm tắt (không quá 10 dòng), từ khóa (3-5 từ); nội dung bài tham luận (đặt vấn đề, nội dung, kết luận); danh mục tài liệu tham khảo chính.
 • Cuối mỗi bài viết ghi rõ: Họ tên tác giả, học hàm, học hàm, học vị, đơn vị công tác, email và số điện thoại.
 • Thời gian gửi bài toàn văn: 31/08/2017
 • Địa chỉ gửi bài trực tiếp qua email: khcndulich@gmail.com
 1. Địa chỉ liên hệ về thông tin Hội nghị:
 • Tổ Khoa học Hợp tác Quốc tế – Khoa Du lịch, 22 Lâm Hoằng – TP Huế
 • ĐT liên lạc: 0543.933411 hoặc Đ/c Thiện: 0911182444
 • Email: khcndulich@gmail.com

      Rất mong nhận được sự tham gia của Quý vị. Trân trọng!

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

Thư mời tham dự Hội thảo trực tuyến “Tiếp thị số cho doanh nghiệp du lịch xanh”

Thư mời tham dự Hội thảo trực tuyến “Tiếp thị số cho doanh nghiệp du …