Recent Posts

Tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2021 tại Trường Du lịch Đại học Huế.

Trong Quý IV/2023, Trường Du lịch – Đại học Huế đã tiến hành tổ chức 02 chương trình đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở và cấp Đại học Huế đối với 02 đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2021. Đề tài: Xây dựng hệ …

Xem tiếp

Tuyển chọn Chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện năm 2024 tại Trường Du lịch

Thực hiện Kế hoạch Tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Đại học Huế năm 2024 tại Trường Du lịch - Đại học Huế. Trường Du lịch đã tiến hành thực hiện chương trình Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm cho 7 đề tài vào ngày 11/01/2024 - 12/01/2024 tại …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 1 năm 2024 (từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,16-01-2024 08:30   Lễ trao Học bổng Nguyễn Trường Tộ cho sinh viên Đại học Huế  – Đại diện lãnh đạo TDL; – Đại diện lãnh đạo Phòng ĐTCTSV –  Sinh viên được nhận học bổng …

Xem tiếp