Recent Posts

Quyết định về việc xét miễn, giảm học phí cho sinh viên có điều kiện kinh tế và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm học 2023-2024.

Quyết định về việc xét miễn, giảm học phí cho sinh viên có điều kiện kinh tế và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm học 2023-2024. Chi tiết tại link đính kèm: Trân trọng ./. 28_11_QD_sinh_vien_kho_khan11 File size: 904 KB Downloads: 488

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 12 năm 2023 (từ ngày 04 /12/2023 đến ngày 10/12/2023)

    Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,04-12-2023 08:00 Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị cả ngày, Buổi sáng: 08g00, Buổi chiều: 14g00) …

Xem tiếp

Kế hoạch thu học phí học Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 1 và đợt 1 học kỳ 3 năm học 2023-2024 và các học kỳ còn nợ.

Kế hoạch thu học phí học Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 1 và đợt 1 học kỳ 3 năm học 2023-2024 và các học kỳ còn nợ. Chi tiết tại link đính kèm: TẠI ĐÂY Trân trọng ./.

Xem tiếp