Trang chủ / Đào tạo / Lịch thi / KẾ HOẠCH Kỳ thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2020-2021 (Đợt 2) Khóa K52, K53

KẾ HOẠCH Kỳ thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2020-2021 (Đợt 2) Khóa K52, K53

        Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, Trường Du lịch Đại học Huế thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần học kỳ II năm học 2020-2021 (Đợt 2) dành cho sinh viên Khóa 52, 53.

Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau: 

ke-hoach-thi-hoc-ki-ii-20-21-dot-2-k5253

Danh sách sinh viên vào phòng thi:

https://www.dropbox.com/sh/ektfftq98k5ikgc/AADYWi3EMLPkzxTvk7mfWSkoa?dl=0

      Lưu ý: Những sinh viên đã học lại, học cải thiện xem danh sách vào phòng thi tại trang Web của Trường, nếu không có tên phải báo cho Bộ phận Khảo thí, Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên của Trường trước ngày thi để đối chiếu, bổ sung./.

About Khảo thí

Tin liên quan

Thông báo v/v phúc khảo điểm thi HKI 2023 – 2024 (Đợt 1)

Phòng Đào tạo và CTSV, Trường Du lịch sẽ nhận đơn phúc khảo kết quả …