Trang chủ / Lịch công tác tuần 1 tháng 11 năm 2018 (từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018)

Lịch công tác tuần 1 tháng 11 năm 2018 (từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018)

Thời gian

 

Nội dung

Thành phần

Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
05-11-2018
09:00 Họp bàn về Đào tạo SĐH của các đơn vị trong ĐHH, kế hoạch phối hợp đào tạo với Cơ sở 2 Viện Nghiên cứu giáo dục và Giao lưu quốc tế – Đại học Huế tại TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Giáo dục Quốc tế.  Thầy Hữu Tuấn, thầy Thanh Long, thầy Hoài Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
Thứ ba,
06-11-2018
17:00 Họp Ban Thường vụ Đoàn Đại học Huế mở rộng

 

Thầy Phụng Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi Bí thư Đoàn Đại học Huế
Thứ năm,
08-11-2018
08:00 Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế mở rộng.
(Từ 08g00-09g00: họp Ban Thường vụ Công đoàn;
Từ 09g00-11g00: họp Ban Chấp hành Công đoàn ĐHH mở rộng).

 

 

Thầy Chính Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế
Thứ sáu,
09-11-2018
08:00 Hội nghị Giao ban công tác tổ chức cán bộ Đại học Huế quý IV năm 2018

 

Thầy Hữu Tuấn, thầy Ngọc, thầy Hùng Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
18:00 Lễ Khai mạc Giải Bóng chuyền CB, VC, LĐ Đại học Huế lần thứ IX năm 2018 – Đại biểu (Giấy mời);
– BCH các Công đoàn cơ sở;
– Các đội tham dự giải;
– CB, VC, LĐ và sinh viên Đại học Huế quan tâm.
Nhà thi đấu Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế, số 52 Hồ Dắc Di. Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế
Chủ nhật,
11-11-2018
17:00 Chung kết Tài năng sinh viên Đại học Huế năm 2018

 

– Đại biểu có giấy mời riêng.
– Ban Chấp hành Đoàn Khoa

– Quý thầy cô và sinh viên quan tâm

Nhà thi đấu trung tâm tỉnh Thừa Thiên Huế, 01 Hà Huy Tập Bí thư Đoàn Đại học Huế

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 3 tháng 6 năm 2024 (từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,17-06-2024 …