Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 4 tháng 6 năm 2023 (từ ngày 26/6/2023 đến ngày 02/7/2023)

Lịch công tác tuần 4 tháng 6 năm 2023 (từ ngày 26/6/2023 đến ngày 02/7/2023)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày

Giờ

Thứ hai,
26-06-2023

08:00

Giao ban Ban Giám đốc với các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế

Thầy Hữu Tuấn

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

Thứ tư,
28-06-2023

08:00

Tiểu ban Du lịch xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 6 năm 2023 (Ứng viên: Đỗ Hiền Hòa)

– Tiểu ban Du lịch theo Quyết định số 10/QĐ-HĐTSSĐH ngày 16/6/2023 của Hội đồng Tuyển sinh sau đại học năm 2023 Đại học Huế;

Phòng họp I.1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng Tiểu ban

09:30

Tiểu ban Du lịch xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 6 năm 2023 (Ứng viên: Nguyễn Thị Minh Nghĩa)

– Tiểu ban Du lịch theo Quyết định số 10/QĐ-HĐTSSĐH ngày 16/6/2023 của Hội đồng Tuyển sinh sau đại học năm 2023 Đại học Huế;

Phòng họp I.1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng Tiểu ban

14:00

Tiểu ban Du lịch xét tuyển Dự bị tiến sĩ đợt tháng 6 năm 2023 (Ứng viên: Nguyễn Kiều Oanh)

 

– Tiểu ban Du lịch theo Quyết định số 10/QĐ-HĐTSSĐH ngày 16/6/2023 của Hội đồng Tuyển sinh sau đại học năm 2023 Đại học Huế;.

 

Phòng họp I.1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng Tiểu ban

15:30

Tiểu ban Du lịch xét tuyển Dự bị tiến sĩ đợt tháng 6 năm 2023 (Ứng viên: Trần Thị Hồng Trinh)

 

– Tiểu ban Du lịch theo Quyết định số 10/QĐ-HĐTSSĐH ngày 16/6/2023 của Hội đồng Tuyển sinh sau đại học năm 2023 Đại học Huế;.

 

Phòng họp I.1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng Tiểu ban

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 3 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024)

    Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ …