Bài viết mới nhất

Thông báo về việc Điểm tổng kết 6 học kỳ Khóa 48

Thông báo về việc Điểm tổng kết 6 học kỳ Khóa 48 Đây là điểm đã cập nhật những thắc mắc của sinh viên. Những sinh viên nào vần còn thắc mắc về điểm liên hệ Tổ KT-ĐBCL Khoa Du lịch trước ngày thứ 6, 24/11/2017. Thông tin giải đáp …

Xem tiếp