Bài viết mới nhất

Thông báo về việc tổ chức vòng Bán kết Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế lần thứ VI, năm 2023

Thông báo về việc tổ chức vòng Bán kết Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế lần thứ VI, năm 2023 Chi tiết tại link đính kèm: Trân trọng./. 2023_08_28__Cong_van_to_chuc_vong_BK_Cuoc_thi_YTKNDMST_2023_gui_cac_don_vi_trong_DHH_signed_signed11 File size: 1 MB Downloads: 46

Xem tiếp

Quyết định về việc phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp và chuyên đề tốt nghiệp năm học 2022 – 2023, Trường Du lịch – Đại học Huế

Quyết định về việc phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp và chuyên đề tốt nghiệp năm học 2022 – 2023, Trường Du lịch – Đại học Huế Chi tiết tại link đính kèm: Trân trọng./. 18_8_QD_GVHD_KLTN_CDTN_NH_22-23_(HOC_KI_HE)-final_signed_signed1 File size: 1.019 KB Downloads: 94

Xem tiếp