Bài viết mới nhất

Lịch công tác tuần 1 tháng 9 năm 2022 (từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022)

lich_cong_tac_tuan

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ          Thứ năm, 08-09-2022               14:00                                                          Hội nghị cán bộ chủ chốt Đại học Huế Thầy Hữu Tuấn, Thầy Cường, Cô Ngọc Liên                             Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Thường …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 5 tháng 8 năm 2022 (từ ngày 29/8/2022 đến ngày 04/9/2022)

lich_cong_tac_tuan

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ          Thứ hai, 29-08-2022     15:00                                                          Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 Thầy Hữu Tuấn, Bí …

Xem tiếp