Bài viết mới nhất

Thông báo v/v tổ chức đăng kí lớp riêng các học phần GDTC học kì 2 năm học 2020-2021

unnamed

Thông báo v/v tổ chức đăng kí lớp riêng các học phần GDTC học kì 2 năm học 2020-2021: Các bạn CẦN CẢI THIỆN điểm các học phần GDTC chưa hoàn thành, các bạn không đăng ký vào lớp các ngày trong tuần thì đăng ký vào link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenq2FTMyZn8mDUcBbJ6LuhH6o1g_jIyoERz8OH66Lb41-GMw/viewform?fbclid=IwAR1iiz6Hk5Bl1a_j-pt4HzW0xjDucxVfDxTy4YMt_nQQYjrzLWwAZcDg9_4 để đăng ký …

Xem tiếp »

Một số hình ảnh hoạt động

tt2-7

1. Đào tạo nghiệp vụ tại Trường Du lịch 2. Thực tập nghề nghiệp tại Bà Nà 3. Thực tập nghề nghiệp tại khách sạn Dragon Sea, Thanh Hóa 4. Thực tập nghề nghiệp tại Huế

Xem tiếp »