Bài viết mới nhất

Thông báo về việc xét cấp học bổng Phuc’s Fond

unnamed

Thực hiện công văn số 1679/ĐHH-ĐTCTSV ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc phân bổ chỉ tiêu xét cấp học bổng Phuc’s Fond, Khoa Du lịch thông báo toàn thể sinh viên về việc xét cấp học bổng như sau: 1. Số lượng: …

Xem tiếp »