Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thời khoá biểu học kỳ hè năm học 2017-2018 (có thay đổi 2 môn Kinh tế lượng và Toán cao cấp 1)

Thời khoá biểu học kỳ hè năm học 2017-2018 (có thay đổi 2 môn Kinh tế lượng và Toán cao cấp 1)

Thời khoá biểu học kỳ hè năm học 2017-2018 (có thay đổi 2 môn Kinh tế lượng và Toán cao cấp 1):

STT Học phần Buổi Tiết Phòng Ngày Giảng viên
1 Kinh tế lượng Chiều 6,7,8,9,10 5.1 9/7/18-15/7/18 Đoàn Khánh Hưng
2 Toán CC1 Chiều 6,7,8,9 A1 16/7/18-21/7/18 Võ Xuân Ninh

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc cấp học bổng Hessen, Đức cho sinh viên năm học 2022-2023

Thông báo về việc cấp học bổng Hessen, Đức cho sinh viên năm học 2022-2023 …