Trang chủ / Đảm bảo CLGD / Báo cáo ba công khai / Báo cáo công khai năm học 2020-2021

Báo cáo công khai năm học 2020-2021

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học (bieu-17).

2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học (bieu-18).

3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học (bieu-19).

4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học (bieu-20).

5. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học (bieu-21).

About Khảo thí

Tin liên quan

Báo cáo công khai năm học 2019-2020

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại …