Recent Posts

Các đối tác chiến lược

1. Công ty Cổ phần dịch vụ Cáp treo Bà Nà 2. Công ty Cổ phần du lịch DMZ 3. Công ty Du lịch Vietravel 4. Công ty Du lịch Vietnamtourism 5. Công ty Du lịch Huetourist 6. Khách sạn Saigon Morin Huế 7. Khách sạn La Residence 8. Khách …

Xem tiếp

Thông tin về hoạt động khoa học công nghệ

Nghiên cứu khoa học là một hoạt động đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín và vị thế của Trường Đại học. Hoạt động này không chỉ để tạo cơ hội cho giảng viên, sinh viên được trực tiếp tham gia vào …

Xem tiếp