Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Quyết định về việc phân công giáo viên hướng dẫn khóa luận và chuyên đề tốt nghiệp năm học 2017-2018 Khoa Du lịch – Đại học Huế

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế về việc trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo kế hoạch trả lại …