Trang chủ / KH & HTQT / Khoa học công nghệ / Về việc đề xuất, xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN cấp Trường năm 2022

Về việc đề xuất, xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN cấp Trường năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trường Du lịch, Đại học Huế

Thực hiện công văn số 626/ĐHH-KHCNQHQT ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc báo cáo tình hình, kết quả KH&CN năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và đề xuất kế hoạch KH&CN năm 2022. Trường Du lịch, Đại học Huế thông báo đến các đơn vị chủ động triển khai xây dựng nhiệm vụ KH&CN các Trường của năm 2022. Cụ thể gồm đề tài KH&CN cấp Trường, đề tài NCKH Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, Hội nghị, triển lãm, Tập huấn, Seminar, Cuộc thi, sở hữu trí tuệ…

1. Đối với đề tài, Hội nghị, Hội thảo, Cuộc thi, chương trình tập huấn của Giảng viên và Sinh viên: không hạn chế số lượng đề xuất. (Riêng đề tài KH&CN cấp Trường phải có sản phẩm tối thiểu là 01 bài báo đăng Tạp chí Khoa học, Đại học Huế và hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp sinh viên. Đề tài NCKH Sinh viên phải có xuất bản bài báo khoa học)

– Chi tiết nội dung đề xuất đề tài và đề xuất các nhiệm vụ khác (thực hiện theo mẫu kèm theo)

File đề xuất gửi về Phòng KHCN&HTQT qua email: ntdlinh@hueuni.edu.vn  

2. Đối với kế hoạch xuất bản giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo:

Tổ chức hoặc Cá nhân có kế hoạch xuất bản gửi thông tin đăng ký về Phòng ĐTCTSV, Trường Du lịch qua email: nguyenlinhda@hueuni.edu.vn

Số lượng yêu cầu: khuyến khích, không có giới hạn về số lượng

3. Hạn gửi từ ngày thông báo đến hết 16h00 ngày 02/6/202016h00.

Trường Du lịch trân trọng thông báo !

 

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

Khoa Quản lý lữ hành tổ chức thành công Hội thảo cấp Trường “PHÁT TRIỂN DU LỊCH TÀU BIỂN TẠI VIỆT NAM”

Căn cứ vào nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Trường hằng năm, Khoa Quản lý lữ hành đã tổ chức thành công Hội thảo “Phát triển du lịch tàu biển tại Việt Nam”.