Trang chủ / Phòng TCHC & CSVC (trang 3)

Phòng TCHC & CSVC

Lịch công tác tuần 1 tháng 8 năm 2021 ( từ ngày 02/8/2021 đến ngày 08/8/2021)

lich-ct-204x175-204x175

                        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 02-08-2021 07:30 Họp giao ban đầu tuần (Họp trực tuyến tại: https://meet.google.com/zqj-ekpm-yow)   Thầy Tuấn, Thầy Cường, Cô Ngọc Liên Họp trực tuyến Giám đốc Đại học Huế Thứ năm, 05-08-2021 08:00 Họp Hội đồng …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 7 năm 2021 ( từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021)

lich-ct-204x175-204x175

                        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ sáu, 30-07-2021 08:00 Hội nghị cán bộ chủ chốt Đại học Huế lấy phiếu giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư và Bí thư Đảng ủy Đại học Huế, …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 7 năm 2021 (từ ngày 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021)

lich-ct-204x175-204x175

                        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ năm, 15-07-2021 08:00 Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo bằng tiếng Anh ngành Du lịch trình độ Tiến sĩ    – Hiệu trưởng; – Ban soạn thảo Đề án.   Phòng họp …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 7 năm 2021 (từ ngày 05/7/2021 đến ngày 11/7/2021)

lich-ct-204x175-204x175

                        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 05-07-2021 07:30 Họp giao ban đầu tuần (Họp trực tuyến tại: https://meet.google.com/zqj-ekpm-yow).  Hiệu trưởng, Hiệu phó TDL Họp trực tuyến Giám đốc Đại học Huế 10:00 Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Đại …

Xem tiếp