Trang chủ / Phòng TCHC & CSVC (trang 5)

Phòng TCHC & CSVC

Lịch công tác tuần 4 tháng 2 năm 2021 (từ ngày 15/02/2021 đến ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021)

lich-ct-204x175-204x175

  Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 22-02-2021 10:00 Họp bàn kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 khối trường đại học, cao đẳng tỉnh Thừa Thiên Huế   Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại …

Xem tiếp