Trang chủ / Phòng TCHC & CSVC (trang 4)

Phòng TCHC & CSVC

Lịch công tác tuần 1 tháng 5 năm 2021 (từ ngày 04/5/2021 đến ngày 09/5/2021)

lich-ct-204x175-204x175

                        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ năm, 06-05-2021 07:30 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế – phiên thứ nhất, năm 2021.   Thầy Hữu Tuấn   Họp trực tuyến tại: https://meet.google.com/ymp-vppe-fwk Giám đốc Đại học Huế – …

Xem tiếp