Trang chủ / Phòng TCHC & CSVC (trang 2)

Phòng TCHC & CSVC

Lịch tuần 3 tháng 10 (Từ 18/10/2021-24/10/2021)

lich-cong-tac-204x175

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Thời gian Giờ Thứ bảy, 23-10-2021 08:00 Vòng chung kết cụm Cuộc thi Tiếng Anh trong sinh viên Star Awards 2021 (hình thức trực tuyến) – Ban Tổ chức, Tổ thư ký cuộc thi theo Quyết định số 360/QĐ-ĐHH ngày 02/4/2021 …

Xem tiếp

Lịch tuần 2 tháng 10 năm 2021(Từ 11/10/2021-16/10/2021)

lich-ct-204x175-204x175

Thời gian Nội dung  Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 11-10-2021 08:00 Hội nghị Giao ban Đại học Huế, Quý IV năm 2021   các đơn vị trực thuộc và thuộc: – Trưởng và phó các đơn vị.  Họp trực tuyến tại Zoom: https://zoom.us/j/8923181584?pwd=bDlSMG8wdjk2Y3ZTcjNHZHdPcG5RQT09 Meeting ID: …

Xem tiếp

Lịch tuần 1 tháng 10 (Từ ngày 04/10/2021-07/10/2021)

lich-ct-204x175-204x175

 Thời gian   Nội dung   Thành phần   Địa điểm   Người chủ trì  Ngày  Giờ  Thứ 2, 04-10-2021  07:30  Họp giao ban đầu tuần (Họp trực tuyến qua zoom)  Các trưởng, phó đơn vị trực thuộc, thuộc  Họp trực tuyến  Giám đốc Đại học Huế    16:00  Họp cán bộ chủ chốt …

Xem tiếp

Lịch tuần thứ 4 (Từ ngày 23/8/2021-29/8/2021)

lich-ct-204x175-204x175

                        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ   Thứ hai, 23-08-2021 07:30 Họp giao ban đầu tuần (Họp trực tuyến tại: https://meet.google.com/zqj-ekpm-yow)   Thầy: Hữu Tuấn, Họp trực tuyến tại: https://meet.google.com/zqj-ekpm-yowến Giám đốc Đại học Huế   09:00 Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống …

Xem tiếp

Tuần thứ 3 (Từ ngày 16/8/2021 -22/8/2021)

lich-ct-204x175-204x175

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ   Thứ hai, 16-08-2021 07:30 Họp giao ban đầu tuần (Họp trực tuyến tại: https://meet.google.com/zqj-ekpm-yow)   Thầy Tuấn, Thầy Cường, Cô Ngọc Liên Họp trực tuyến: https://meet.google.com/jnm-nncj-divến Giám đốc Đại học Huế     Thứ ba, 17-08-2021   …

Xem tiếp

Lịch công tác từ 09/8/2021- 15/8/2021

lich-ct-204x175-204x175

                        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ   Thứ hai, 09-08-2021 07:30 Họp giao ban đầu tuần (Họp trực tuyến tại: https://meet.google.com/zqj-ekpm-yow)   Thầy Tuấn, Thầy Cường, Cô Ngọc Liên Họp trực tuyến Giám đốc Đại học Huế     Thứ ba, 10-08-2021   …

Xem tiếp