Trang chủ / Đảm bảo CLGD (trang 4)

Đảm bảo CLGD

Hướng dẫn quy trình khảo sát trực tuyến cho sinh viên K51

tao-khao-sat

     Chương trình khảo sát trực tuyến thông qua hệ thống xem điểm, được thiết kế nhằm mục đích khảo sát lấy ý kiến người học đối với chất lượng giảng dạy của giảng viên qua từng học kỳ của khóa học, dành cho tất cả các sinh viên …

Xem tiếp

Báo cáo ba công khai năm học 2015-2016

3congkhai

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        ĐẠI HỌC HUẾ                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           Số:   05  / BC-ĐHH-KDL                 Thừa Thiên Huế, ngày   17   tháng 12  năm 2015  BÁO CÁO BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2015 …

Xem tiếp