Trang chủ / Đảm bảo CLGD (trang 5)

Đảm bảo CLGD

Báo cáo công khai năm học 2018-2019

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học (bieu-17). 2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học (bieu-18). 3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại …

Xem tiếp

Ngành Kinh tế

1. Mục tiêu chung Đào tạo các cử nhân chuyên ngành Kinh tế du lịch có kiến thức chuyên môn vững vàng, có kỹ năng tốt, có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn để có thể làm việc trong lĩnh vực kinh tế – xã hội, đặc biệt là kinh …

Xem tiếp

Tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

      Được sự cho phép của Chi ủy, Ban chủ nhiệm Khoa, sáng ngày 31 tháng 03 năm 2018, Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục phối hợp với Bộ môn Lữ hành tổ chức khai mạc đợt tập huấn tự đánh giá chương trình …

Xem tiếp

Hướng dẫn quy trình khảo sát trực tuyến cho sinh viên K51

     Chương trình khảo sát trực tuyến thông qua hệ thống xem điểm, được thiết kế nhằm mục đích khảo sát lấy ý kiến người học đối với chất lượng giảng dạy của giảng viên qua từng học kỳ của khóa học, dành cho tất cả các sinh viên …

Xem tiếp

Báo cáo ba công khai năm học 2015-2016

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        ĐẠI HỌC HUẾ                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           Số:   05  / BC-ĐHH-KDL                 Thừa Thiên Huế, ngày   17   tháng 12  năm 2015  BÁO CÁO BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2015 …

Xem tiếp