Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo thi lần 2 các học phần Giáo dục thể chất HK1(2016-2017) cho sinh viên các Trường, Khoa trực thuộc

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học kì I năm học 2023 – 2024.

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …