Recent Posts

Đại học Gifu, Nhật Bản giao lưu, trao đổi sinh viên với Trường Du lịch – Đại học Huế

  Từ ngày 6/03/2024 đến ngày 14/03/2024, Đại học Gifu, Nhật Bản đến giao lưu, trao đổi sinh viên tại Trường Du lịch. Để chào mừng đoàn đến làm việc, Trường Du lịch đã có buổi tiếp đoàn sáng ngày 6/03/2024. Tham gia buổi tiếp đón, về phía Trường Du …

Xem tiếp

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số HK II năm học 2023 – 2024. Chi tiết tại file đính kèm. Trân trọng./. THONG BAO CHINH SACH HO TRO CHI PHI HOC TAP_HKII 23-24 File size: 389 …

Xem tiếp