Blog Layout

Đội Công tác xã hội – Tình nguyện với chương trình tình nguyện “Tấm lòng”

     “Một miếng khi đói, bằng một gói khi no” đó là tấm lòng hợp với sức trẻ, sự nhiệt huyết, không quản ngại thời tiết khó khăn, mưa gió, các thành viên của Đội Công Tác Xã Hội – Tình nguyện Khoa Du Lịch đã thực hiện chương …

Xem tiếp

Hội thảo “Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đến sự phát triển của ngành Du lịch Việt Nam”

Chiều ngày 3/12, tại Hội trường tầng 5 Khoa Du lịch – Đại Học Huế đã diễn ra Hội thảo “Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sự phát triển ngành Du lịch Việt Nam”. Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Văn Phúc, Phó GĐ Sở Du lịch …

Xem tiếp

Về việc tham gia Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thân thể của sinh viên K49, K50 năm học 2017-2018

Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2017 – 2018 của Khoa Du Lịch – Đại   học Huế,             Căn cứ thời hạn sử dụng thẻ  Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể của sinh viên năm học  2016 – 2017 của sinh viên  khóa 49, 50 …

Xem tiếp

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC  DU LỊCH VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

     Ngày nay trong quá trình đổi mới và phát triển, nguồn lực con người nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao vừa là nguồn lực to lớn vừa là động lực tăng năng suất lao động, là yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế nhanh và …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 12 năm 2017 (từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 04-12-2017 8:00 Họp Hội đồng Khoa học đào tạo Khoa Thành viên HĐ Phòng họp KDL Chủ tịch HĐ 8:30 Họp Hội đồng nâng lương Thành viên HĐ Phòng họp KDL Chủ tịch HĐ 14:00 …

Xem tiếp

Hội thảo khoa học “Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sự phát triển ngành Du lịch Việt Nam”

Du lịch là ngành kinh tế nhạy cảm với các điều kiện môi trường tự nhiên và chịu ảnh hưởng sâu sắc dưới tác động của biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh Du lịch Việt Nam đang ngày càng phát triển nhưng phải đối mặt với nhiều thách thức …

Xem tiếp

BỘ MÔN LỮ HÀNH – KHOA DU LỊCH “CHẶNG ĐƯỜNG 10 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN”

     Sơ khai ra đời năm 2008 từ một Khoa du lịch rất ít giảng viên (8 giảng viên được rút từ tổ Bộ Môn Du lịch thuộc Khoa QTKD trường Đại học Kinh tế Huế trong đó Tổ Trưởng Tổ Bộ môn Du lịch là Cô Bùi Thị …

Xem tiếp