Bài viết mới nhất

Thông báo nghỉ lễ 2-9

Thông báo nghỉ lễ 2-9 Trường Du lịch – Đại học Huế thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 2 – 9 , các bạn sinh viên được nghỉ từ ngày 01 tháng 9 năm 2023 đến hết ngày 04 tháng 9 năm 2023   Trân trọng./.

Xem tiếp