Bài viết mới nhất

Khoa Du lịch tổ chức Hội thảo Nghiên cứu Khoa học sinh viên với chủ đề “ Nghiên cứu ma trận SWOT về phát triển bền vững du lịch lễ hội”

Vào 14h00 chiều ngày 05/06/2019, Khoa Du lịch- Đại học Huế đã tổ chức Hội thảo Nghiên cứu khoa học sinh viên với chủ đề “ Nghiên cứu ma trận SWOT về phát triển bền vững du lịch lễ hội”. Với mục tiêu  tạo môi trường học tập, gặp gỡ, …

Xem tiếp