Bài viết mới nhất

Nhu cầu lao động trong ngành du lịch tăng mạnh

Đầu năm mới, nhu cầu về lao động trong ngành du lịch tăng mạnh. Nhu cầu cao, mà nguồn lao động lại không tăng thêm dẫn đến doanh nghiệp khó tuyển dụng được lao động. Lao động có tay nghề đang được các doanh nghiệp “săn đón” Nhu cầu lớn …

Xem tiếp