Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về việc xét cấp học bổng Phuc’s Fond

Thông báo về việc xét cấp học bổng Phuc’s Fond

Thực hiện công văn số 1679/ĐHH-ĐTCTSV ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc phân bổ chỉ tiêu xét cấp học bổng Phuc’s Fond, Khoa Du lịch thông báo toàn thể sinh viên về việc xét cấp học bổng như sau:

1. Số lượng: 02 suất

2. Tiêu chuẩn:

Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đạt kết quả học tập loại Giỏi trở lên, ưu tiên, ưu tiên những sinh viên là con mồ côi, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế và chưa nhận học bổng tài trợ nào.

3. Hồ sơ: 

– Đơn xin cấp học bổng (theo file đính kèm);

– Bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên năm học 2019-2020, sinh viên năm thứ nhất nộp giấy báo trúng tuyển đại học (bản sao công chứng);

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020.

4. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ: 

–  Thời hạn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12 tháng 11 năm 2020;

– Địa điểm: Tổ Đào tạo – CTSV (gặp chuyên viên Lê Mạnh Hùng).

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế về việc trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo kế hoạch trả lại …