Trang chủ / Đào tạo / Lịch thi (trang 5)

Lịch thi

Danh sách sinh viên vào phòng thi Học kỳ II năm học 2017-2018

Danh sách sinh viên vào phòng thi các khóa và danh sách HLCTHV http://www.mediafire.com/file/939tf55u68wlifi/Danh_s%C3%A1ch_sinh_vi%C3%AAn_v%C3%A0o_ph%C3%B2ng_thi_H_c_k__II_17-18_11-5.rar Chú ý: sinh viên học lại cải thiện học vượt sẽ thi vào lớp mình đã đăng ký. Những sinh viên sai thông tin đến Tổ KT-ĐBCL để điều chỉnh trước ngày 15/05/2018.  

Xem tiếp

Điểm phúc khảo Học kỳ I 2017-2018 và học kỳ hè

Điểm phúc khảo học kỳ I năm 2017-2018 Điểm phúc khảo học kỳ hè năm 2017 Ghi chú: Sinh viên có thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Tổ Khảo thí – Đảm bảo chất lượng để được giải đáp.

Xem tiếp

Danh sinh viên vào phòng thi Khóa K51 và HLCTHV với Khóa 51

Danh sách khóa K51 http://www.mediafire.com/file/lpfnzdv76za8e2d/Khoa_51.rar Danh sách Học lại cải thiện học vượt với Khóa 51 Chú ý:  Danh sách sinh viên vào phòng thi có dán tại mỗi phòng thi. Danh sách sinh viên học lại cải thiện học vượt có dán tại phòng đầu tiên mỗi dãy phòng …

Xem tiếp

Danh sách sinh viên vào phòng thi khóa 49,50 và HLCTHV với Khóa 49,50

http://www.mediafire.com/file/2h43wex6r79n56v/Khoa_50.rar http://www.mediafire.com/file/55g4n2827cjh39i/Khoa_49.rar   Chú ý: Những sinh viên đã nộp HP nhưng không có tên trong danh sách tinh đến ngày 22/12 đến Tổ KT-ĐBCL để điều chỉnh (kèm theo biên lai).  Sinh viên HLCTHV cập nhật giờ thi. Thời gian điều chỉnh tư 26/12 -29/12.  

Xem tiếp