Trang chủ / Đào tạo / Lịch thi (trang 5)

Lịch thi

Lịch thi học kỳ I năm học 2016-2017

thong_bao_lich_thi

Lịch thi học kỳ các khóa 47,48,49,50 học kỳ I năm học 2016-2017 của sinh viên Khoa Du lịch – Đại học Huế (tại đây)

Xem tiếp