Trang chủ / Lịch công tác (trang 4)

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 2 tháng 8 năm 2023 (từ ngày 07/8/2023 đến ngày 13/8/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,08-08-2023 08:00 Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Cơ quan Đại học Huế năm học 2022-2023  Thầy Hữu Tuấn Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Chủ tịch Hội đồng 13:30 Hội …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 8 năm 2023 (từ ngày 31/7/2023 đến ngày 06/8/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,31-07-2023 08:00 Họp Giao ban Ban Giám đốc với các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế Thầy: Trần Hữu Tuấn Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 7 năm 2023 (từ ngày 17/7/2023 đến ngày 23/7/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,17-07-2023 09:00 Họp xét VC, NLĐ Cơ quan ĐHH đăng ký đi học tập kết hợp với tham quan ở nước ngoài năm 2023 Thầy Chính Phòng họp Đại học Huế, số 03 Lê Lợi  Giám …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 7 năm 2023 (từ ngày 10/7/2023 đến ngày 16/7/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,11-07-2023 08:00 Hội thảo “Đổi mới giáo dục đại học theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo: Quốc tế và Việt Nam”  Các cá nhân quan tâm tham dự. Hội trường Đại học Huế, …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 7 năm 2023 (từ ngày 03/7/2023 đến ngày 09/7/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,03-07-2023 14:00 Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học Thầy Hữu Tuấn Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế, Chủ tịch Hội đồng 15:00 Họp thường trực Hội …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 6 năm 2023 (từ ngày 26/6/2023 đến ngày 02/7/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,26-06-2023 08:00 Giao ban Ban Giám đốc với các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 6 năm 2023 (từ ngày 19/6/2023 đến ngày 25/6/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,19-06-2023 07:30 Đại hội Công đoàn Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 (01 ngày: buổi sáng bắt đầu từ 07g30; buổi chiều bắt đầu từ 14g00)   -Đại biểu theo giấy mời; -Đại …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 6 năm 2023 (từ ngày 12/6/2023 đến ngày 18/6/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,12-06-2023 08:00 Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (Điểm cầu trực tuyến tại Đảng ủy Đại học Huế)   Thầy Hữu Tuấn, Thầy Cường, …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 6 năm 2023 (từ ngày 05/6/2023 đến ngày 11/6/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,06-06-2023 09:30 Họp Hội đồng xét chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức và người lao động của cơ quan và các đơn vị thuộc Đại học Huế   Thầy Hữu …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 5 tháng 5 năm 2023 (từ ngày 30/5/2023 đến ngày 04/6/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư,31-05-2023 08:00 Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế Thầy Ngọc Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế Thứ sáu,02-06-2023 08:30 Công …

Xem tiếp