Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo (trang 51)

Tin Đào đạo

Thông báo về việc xác nhận chứng chỉ ngoại ngữ không do trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế cấp.

Nhằm hỗ trợ các trường/ khoa trong việc xét chứng chỉ ngoại ngữ không chuyên khi xét tốt nghiệp đối với các chứng chỉ ngoại ngữ không do trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế cấp, trường Đại học Ngoại ngữ sẽ triển khai xác nhận những chứng …

Xem tiếp

Thông báo về kế hoạch thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên và chứng chỉ Tiếng Việt cho người nước ngoài bậc 2/6 và 3/6 (A2 và B1) đợt 3 năm 2017.

Sinh viên xem kế hoạch cụ thể: Thông báo về kế hoạch tổ chức thi tại đây Thông báo về việc ôn thi tại đây

Xem tiếp

Thông báo xét cấp học bổng Vừ A Dính năm học 2016-2017

Thực hiện công văn số 278/ĐHH-CTHSSV ngày16 tháng 03 năm 2017 của Đại học Huế về việc xét cấp học bổng Vừ A Dính năm học 2016-2017. Khoa thông báo cho những sinh viên có nhu cầu xin cấp học bổng các thông tin về học bổng như sau: Số …

Xem tiếp