Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo (trang 49)

Tin Đào đạo

Thông báo về việc nộp học phí HKII năm học 2016-2017

thong-bao-nop-hp

Thông báo về việc nộp học phí HKII năm học 2016-2017: tại đây Lưu ý: – Thời gian thu học phí từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/05/2017. – Sau thời hạn trên sinh viên nào chưa nộp học phí học kỳ II năm học 2016-2017 thì sẽ không …

Xem tiếp

Thông báo về việc xác nhận chứng chỉ ngoại ngữ không do trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế cấp.

Nhằm hỗ trợ các trường/ khoa trong việc xét chứng chỉ ngoại ngữ không chuyên khi xét tốt nghiệp đối với các chứng chỉ ngoại ngữ không do trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế cấp, trường Đại học Ngoại ngữ sẽ triển khai xác nhận những chứng …

Xem tiếp