TIN MỚI
Trang chủ / Lịch công tác (trang 20)

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 2 tháng 5 năm 2020 (từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 12-05-2020 8:00 Hội nghị lấy phiếu giới thiệu quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2021 – 2026 Khoa Du lịch-Đại học Huế. Toàn thể viên chức và hợp đồng không xác định …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 5 năm 2020 (từ ngày 05/5/2020 đến ngày 11/5/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 04-5-2020   14:00   Thông qua tập sự giảng dạy cấp Khoa đối với GV tuyển dụng năm 2019 Hội đồng Khoa học đào tạo mở rộng, Thầy Chính, Thầy Hòa Phòng họp KDL …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 4 năm 2020 (từ ngày 27/4/2020 đến ngày 03/5/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 27-04-2020  08:30 Họp Ban Giám đốc với Khoa trưởng các Khoa thuộc Đại học Huế Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế 14:00 Họp Hội …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 4 năm 2020 (từ ngày 19/4/2020 đến ngày 26/4/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 20-04-2020 14:00 Họp bàn các giải pháp về lĩnh vực tài chính và đào tạo trong thời kỳ tác động của dịch bệnh COVID-19   Khoa trưởng Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 3 năm 2020 (từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 23-03-2020 09:00 Họp bàn triển khai chương trình Hướng nghiệp – Tuyển sinh của Đại học Huế -Khoa trưởng; – Cán bộ phụ trách công tác tuyển sinh.   Phòng họp I.2, số 01 …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 3 năm 2020 (từ ngày 16/3/2020 đến ngày 22/3/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư, 18-03-2020 8:00 Hội đồng xác định danh mục đề tài cấp Khoa năm 2020 Theo Quyết định   Phòng họp KDL Chủ tịch HĐ PGS.TS. Trần Hữu Tuấn Thứ sáu, 20-03-2020 8:00 Hội đồng …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 3 năm 2020 (từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/3/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 03-3-2020 14:00 Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài cấp ĐHH năm 2020 Theo Quyết định   Phòng họp KDL Chủ tịch HĐ – PGS.TS. Trần Hữu Tuấn Thứ năm, 05-3-2020 8:00 Đại hội …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 02 năm 2020 (từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/3/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ năm, 27-02-2020 14:00 Tiếp và làm việc với Đoàn Kyoto, Nhật Bản Cô Ngọc Liên   Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Đỗ Thị Xuân Dung  

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 02 năm 2029 (từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ năm, 20-02-2020 08:00 Thẩm định dự toán, kế hoạch tài chính năm 2020 Thầy Hữu Tuấn, Cô Vân Ti Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế 14:00 Họp Đảng …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 2 năm 2020 (từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 11-02-2020 14:00 Họp đánh giá, phân loại công chức lãnh đạo, quản lý Đại học Huế năm 2019 (Giám đốc, các Phó Giám đốc Đại học Huế)   Thây Hữu Tuấn Phòng họp I.2, …

Xem tiếp