Bài viết mới nhất

Lịch công tác từ ngày 27/3/2017 đến ngày 02/04/2017

article

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 28-03-2017 10:00 Làm việc với Công ty Cổ phần Thanh Tân Thầy Hữu Tuấn, thầy Long, thầy Cường, các cá nhân liên quan Phòng họp KDL Thầy Hữu Tuấn 14:00 Họp Ban tư vấn tuyển …

Xem tiếp