Bài viết mới nhất

Thông báo V/v tổ chức lớp học spss đợt 2

Kính gửi các em sinh viên K48,                     Thư viện xin thông báo lịch học lớp SPSS đợt 2  Thời gian học : Vào lúc:  7 h 30 Từ ngày 13/03 – ngày 16/3/2018. Nội dung học: 1. ngày 13/03/2018: Thư viện giới …

Xem tiếp