Bài viết mới nhất

Lịch công tác tuần 5 tháng 8 năm 2022 (từ ngày 29/8/2022 đến ngày 04/9/2022)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ          Thứ hai, 29-08-2022     15:00                                                          Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 Thầy Hữu Tuấn, Bí …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 8 năm 2022 (từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ          Thứ tư, 24-08-2022       07:30                                                                   Tiểu ban Du lịch xét tuyển Nghiên cứu sinh – Dự bị tiến sĩ đợt tháng 8 năm 2022 – Tiểu ban Du lịch xét tuyển theo Quyết định 18/QĐ-HĐTSSĐH ngày …

Xem tiếp

Ngành QTDVDL&LH – Chuyên ngành Truyền thông và marketing du lịch dịch vụ

Mã ngành                         : 7810103 Loại hình đào tạo            : CHÍNH QUY Chuyên ngành đào tạo  :    » Hướng dẫn du lịch                                              » Quản lý lữ hành                                              » Tổ chức và quản lý sự kiện                                              » Truyền thông và marketing du lịch dịch vụ                                              » Quản trị …

Xem tiếp