Bài viết mới nhất

Lịch tuần thứ 4 (Từ ngày 23/8/2021-29/8/2021)

                        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ   Thứ hai, 23-08-2021 07:30 Họp giao ban đầu tuần (Họp trực tuyến tại: https://meet.google.com/zqj-ekpm-yow)   Thầy: Hữu Tuấn, Họp trực tuyến tại: https://meet.google.com/zqj-ekpm-yowến Giám đốc Đại học Huế   09:00 Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống …

Xem tiếp