Bài viết mới nhất

Giáo dục đại học – đẩy nhanh chuyển đổi số

TTH – Cùng với các lĩnh vực, giáo dục đại học (ĐH) đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nền tảng ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình và xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên …

Xem tiếp

Hướng dẫn tìm tin trong Sciencedirect

CÁC TẠP CHÍ ĐƯỢC CẤP QUYỀN KHAI THÁC TRONG SCIENCEDIRECT Bạn đọc được cấp quyền khai thác các tạp chí về các chủ đề sau: – Kế toán, tài chính, kinh tế – Quản trị kinh doanh, quản lý chiến lược – Giáo dục, y tế, kỹ thuật – Môi …

Xem tiếp