Bài viết mới nhất

Doanh nghiệp du lịch khát nhân lực

Nhu cầu du lịch tăng cao nhưng nhiều doanh nghiệp (DN) kinh doanh dịch vụ du lịch đang trong tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng. Thiếu và yếu “Cần người nhưng tuyển hoài không được”, bà Trần Nữ Vương-Phó phòng Kinh doanh, công ty du lịch Cuộc Sống Việt …

Xem tiếp