Trang chủ / Lịch công tác (trang 24)

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 2 tháng 4 năm 2019 (từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 09-04-2019 8:00 Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài NCKH sinh viên năm 2019 -Theo Quyết định; -Sinh viên thực hiện đề tài 2019, giáo viên hướng dẫn. Phòng họp KDL Chủ …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 4 năm 2019 (từ ngày 01/4/2019 đến ngày 08/4/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 02-04-2019 14:00 Kiểm toán Nhà nước triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán tại Đại học Huế (giai đoạn 2016-2018) Thầy Hữu Tuấn, cô Vân Ti Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 3 năm 2019 (từ ngày 24/3/2019 đến ngày 31/3/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 25-03-2019 14:00 Họp Tổ công tác và Ban kiểm phiếu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ĐHH nhiệm kỳ 2021-2026 Thầy Ngọc Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi Trưởng Ban kiểm …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 3 năm 2019 (từ ngày 12/3/2019 đến ngày 19/3/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 12-03-2019 08:00 Hội thảo Dự án VIBE Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi PGĐ Huỳnh Văn Chương Thứ tư, 13-03-2019 08:00 Hội thảo Dự án VIBE Thầy Hữu Tuấn Phòng …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 3 năm 2019 (từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 04-03-2019 15:00 Họp đánh giá, phân loại công chức lãnh đạo, quản lý Đại học Huế năm 2018 (Giám đốc, các Phó Giám đốc Đại học Huế) Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I2, số …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 2 năm 2019 (từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/3/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 25-02-2019 09:00 Gặp mặt LĐHĐ được tuyển dụng năm 2019 BCN Khoa, Tổ TCHC, trưởng các đơn vị có LĐHĐ được tuyển dung 2019 Phòng họp KDL Khoa trưởng 09:30 Họp Cán bộ chủ …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 2 năm 2019 (từ ngày 18/2/2019 đến ngày 24/2/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 18-02-2019 13:30 Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 – Đảng ủy viên Đảng ủy cơ sở; – Chi ủy viên Chi ủy …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 02 năm 2019 (từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư, 13-02-2019 08:00 Hội nghị ngân sách năm 2019 Thầy Hữu Tuấn Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế Thứ bảy, 16-02-2019 07:30 Hội nghị: ”Xúc tiến đầu tư và …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 02 năm 2019 (từ ngày 28/01/2019 đến ngày 03/02/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 28-01-2019 13:30 1. Từ 13g30 – 15g30: Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Du lịch điện tử, Khoa Du Lịch; 2. Từ 15g30 – 17g30: Họp …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 01 năm 2019 (từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 21-01-2019 08:00 Gặp mặt nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 -Thầy Hữu Tuấn, thầy Cường; – ĐB có giấy mời Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 04 Lê Lợi. Bí …

Xem tiếp