Trang chủ / Lịch công tác (trang 23)

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 4 tháng 6 năm 2019 (từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 24-06-2019 07:00 Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế (Từ ngày 24 – 27/6/2019; Thời gian cụ thể theo lịch từng buổi thi)     Lãnh …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 6 năm 2019 (từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 17-06-2019 08:30 Tập huấn E-Learning (trong khuôn khổ Dự án VLIR-IUC giai đoạn 2)   Theo Công văn triệu tập số 756/ĐHH-ĐT ngày 12/6/2019 của Giám đốc Đại học Huế. Phòng họp I.2, số 01 Điện …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 6 năm 2019 (từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 10-06-2019 14:00 Họp Hội đồng Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Xây dựng, triển khai đại học thông minh tại Đại học Huế Thầy Hữu Tuấn, thầy lê Văn Hòa …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 6 năm 2019 (từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 03-06-2019 9:00 Chương trình Hướng nghiệp sinh viên năm 2019 -Trưởng phó các đơn vị, -Toàn bộ giảng viên không làm nhiệm vụ giảng dạy và coi thi sáng 03/6; -Cán bộ giảng viên …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 5 năm 2019 (từ ngày 27/5/2019 đến ngày 02/6/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư, 29-05-2019 8:00 Họp Hội đồng nâng lương Theo Quyết định Khoa Du lịch Chủ tịch HĐ Thứ năm, 30-05-2019 14:00 Họp Ban xây dựng dữ liệu xếp hạng đại học của Đại học Huế …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 5 năm 2019 (từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 21-05-2019   Từ ngày 21/5/2019 đến ngày 29/5/2019 Hội đồng đánh giá Khóa luận tốt nghiệp sinh viên năm học 2018-2019 Theo Quyết định Theo Quyết định Chủ tịch các Hội đồng Thứ tư, …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 5 năm 2018 (từ ngày 15/5/2019 đến ngày 19/5/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 13-05-2019 17:00 Họp Ban tổ chức Hội nghị Cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng mở rộng năm 2019 Thầy Phụng Phòng họp I.7, số 04 …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 5 năm 2019 (từ ngày 06/5/2019 đến ngày 12/5/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 07-05-2019 10:00 Họp Hội đồng đào tạo liên thông   Theo Quyết định Phòng I.7, số 4 Lê Lợi Chủ tịch HĐ Thứ sáu, 10-05-2019 07:30 Tập huấn quản lý các nhiệm vụ khoa …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 4 năm 2019 (từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 22-04-2019 09:00 Họp ký kết các nhiệm vụ hoạt động KHCN và Đào tạo Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế Thứ ba, 23-04-2019 9:30 Nghiệm …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 4 năm 2019 (từ ngày 16/4/2019 đến ngày 21/4/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 16-04-2019 14:30 Lễ Khai mạc Giải bóng đá CB, VC, LĐ Đại học Huế lần thứ XVI – năm 2019 – Đại biểu (Giấy mời); – BCH các Công đoàn cơ sở; – Các …

Xem tiếp