Bài viết mới nhất

Lịch tuần 1 tháng 10 (Từ ngày 04/10/2021-07/10/2021)

 Thời gian   Nội dung   Thành phần   Địa điểm   Người chủ trì  Ngày  Giờ  Thứ 2, 04-10-2021  07:30  Họp giao ban đầu tuần (Họp trực tuyến qua zoom)  Các trưởng, phó đơn vị trực thuộc, thuộc  Họp trực tuyến  Giám đốc Đại học Huế    16:00  Họp cán bộ chủ chốt …

Xem tiếp