Bài viết mới nhất

Tuần thứ 3 (Từ ngày 16/8/2021 -22/8/2021)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ   Thứ hai, 16-08-2021 07:30 Họp giao ban đầu tuần (Họp trực tuyến tại: https://meet.google.com/zqj-ekpm-yow)   Thầy Tuấn, Thầy Cường, Cô Ngọc Liên Họp trực tuyến: https://meet.google.com/jnm-nncj-divến Giám đốc Đại học Huế     Thứ ba, 17-08-2021   …

Xem tiếp