Bài viết mới nhất

Lịch tuần 4 tháng 10 năm 2021(Từ ngày 25/10/2021-31/10/2021)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 25-10-2021 14:00 Đại học Huế làm việc với các đơn vị thành viên, thuộc và trực thuộc   – Hiệu trưởng Trường Du lịch; Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại …

Xem tiếp