Bài viết mới nhất

Danh sách sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt HKI năm học 2018 – 2019

Danh sách sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt HKI năm học 2018 – 2019: tại đây Lưu ý: Những sinh viên đã nộp đơn đăng ký nhưng không có tên trong danh sách đề nghị đến Tổ ĐT-CTSV để bổ sung. Hạn cuối là 16h ngày 14/09/2018. Những sinh viên đã nộp đơn nhưng chưa điền đầy đủ thông tin (bôi vàng trong danh sách) …

Xem tiếp