Bài viết mới nhất

Lịch tuần 1 tháng 11( Từ 01/11/2021- 07/11/2021)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 01-11-2021 08:00 Họp giao ban đầu tuần (Họp trực tuyến) – Trưởng và phó: Trường thuộc ĐHH. Họp trực tuyến tại: https://zoom.us/j/8923181584 Meeting ID: 892 318 1584 Giám đốc Đại học Huế 13:30 Đại học Huế …

Xem tiếp