Bài viết mới nhất

Lịch công tác tuần 1 tháng 9 năm 2022 (từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ          Thứ năm, 08-09-2022               14:00                                                          Hội nghị cán bộ chủ chốt Đại học Huế Thầy Hữu Tuấn, Thầy Cường, Cô Ngọc Liên                             Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Thường …

Xem tiếp