Bài viết mới nhất

Ngành KT – Chuyên ngành Kinh Tế Du Lịch

KTDL

Mã ngành                         : 7310101 Loại hình đào tạo            : CHÍNH QUY Chuyên ngành đào tạo   : Kinh tế Du lịch 1. Mục tiêu đào tạo: – Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân du lịch có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức, kỹ …

Xem tiếp »

Tổ chức thi

4-247e7

Điều 28. Thi tốt nghiệp 28.1. Hình thức thi tốt nghiệp           Bảo vệ khóa luận cuối khoá và thi học phần tổng hợp thuộc khoa học MácLênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với hệ chính quy khoá tuyển sinh từ năm 2002.           Thi viết các học phần …

Xem tiếp »

Quy chế đào tạo

4-247e7

Điều 16. Điều kiện dự thi kết thúc học phần Mỗi học kỳ, Trường sẽ tổ chức 1 kỳ thi chính (thi lần 1) và 1 kỳ thi phụ (thi lần 2). Sinh viên hội đủ các điều kiện sau được dự thi kết thúc học phần: Tham gia lên …

Xem tiếp »

Tổ TCHC

hanhchinh

 Tổng quan Tổ Tổ chức – Hành chính có chức năng tham mưu và giúp Khoa trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được Khoa trưởng giao quản lý viên chức, người lao động …

Xem tiếp »

Tổ KH&HTQT

htqt

Tổng quan           Song song với hoạt động đào tạo tại cơ sở, hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế cũng được chú trọng tại Khoa Du lịch – Đại học Huế.           Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ ưu tiên được …

Xem tiếp »