Trang chủ / Lịch công tác (trang 20)

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 2 tháng 8 năm 2019 (từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 12-08-2019 08:00 Họp Hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2020. Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 8 năm 2019 (từ ngày 05/8/2019 đến ngày 11/8/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 05-08-2019 09:00 Giám đốc Đại học Huế làm việc với các Khoa trực thuộc: Khoa Du lịch, Khoa Giáo dục thể chất, Khoa Quốc tế Thầy Hữu Tuấn, thầy Cường, cô Ngọc Liên, thầy …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 7 năm 2019 ( từ ngày 29/7/2019 đến ngày 04/8/2109)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 30-07-2019 9:00 Họp đánh giá phân loại cán bộ viên chức và người lao động Khoa Trưởng các đơn vị Phòng họp KDL Khoa trưởng  

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 7 năm 2019 (từ ngày 22/7/2019 đến ngày 28/7/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư, 24-07-2019 14:30 Họp Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế Thầy Ngọc Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế Thứ năm, 25-07-2019 14:00 Họp …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 7 năm 2019 (từ ngày 15/7/2019 đến ngày 21/7/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư, 17-07-2019 08:00 Đoàn công tác của Bộ Công thương làm việc với Đại học Huế Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi và Hội trường 1.1, Viện CNSH Trưởng đoàn công …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 6 năm 2019 (từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 24-06-2019 07:00 Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế (Từ ngày 24 – 27/6/2019; Thời gian cụ thể theo lịch từng buổi thi)     Lãnh …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 6 năm 2019 (từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 17-06-2019 08:30 Tập huấn E-Learning (trong khuôn khổ Dự án VLIR-IUC giai đoạn 2)   Theo Công văn triệu tập số 756/ĐHH-ĐT ngày 12/6/2019 của Giám đốc Đại học Huế. Phòng họp I.2, số 01 Điện …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 6 năm 2019 (từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 10-06-2019 14:00 Họp Hội đồng Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Xây dựng, triển khai đại học thông minh tại Đại học Huế Thầy Hữu Tuấn, thầy lê Văn Hòa …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 6 năm 2019 (từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 03-06-2019 9:00 Chương trình Hướng nghiệp sinh viên năm 2019 -Trưởng phó các đơn vị, -Toàn bộ giảng viên không làm nhiệm vụ giảng dạy và coi thi sáng 03/6; -Cán bộ giảng viên …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 5 năm 2019 (từ ngày 27/5/2019 đến ngày 02/6/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư, 29-05-2019 8:00 Họp Hội đồng nâng lương Theo Quyết định Khoa Du lịch Chủ tịch HĐ Thứ năm, 30-05-2019 14:00 Họp Ban xây dựng dữ liệu xếp hạng đại học của Đại học Huế …

Xem tiếp