Trang chủ / Lịch công tác (trang 20)

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 4 tháng 3 năm 2020 (từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 23-03-2020 09:00 Họp bàn triển khai chương trình Hướng nghiệp – Tuyển sinh của Đại học Huế -Khoa trưởng; – Cán bộ phụ trách công tác tuyển sinh.   Phòng họp I.2, số 01 …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 3 năm 2020 (từ ngày 16/3/2020 đến ngày 22/3/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư, 18-03-2020 8:00 Hội đồng xác định danh mục đề tài cấp Khoa năm 2020 Theo Quyết định   Phòng họp KDL Chủ tịch HĐ PGS.TS. Trần Hữu Tuấn Thứ sáu, 20-03-2020 8:00 Hội đồng …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 3 năm 2020 (từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/3/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 03-3-2020 14:00 Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài cấp ĐHH năm 2020 Theo Quyết định   Phòng họp KDL Chủ tịch HĐ – PGS.TS. Trần Hữu Tuấn Thứ năm, 05-3-2020 8:00 Đại hội …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 02 năm 2020 (từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/3/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ năm, 27-02-2020 14:00 Tiếp và làm việc với Đoàn Kyoto, Nhật Bản Cô Ngọc Liên   Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Đỗ Thị Xuân Dung  

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 02 năm 2029 (từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ năm, 20-02-2020 08:00 Thẩm định dự toán, kế hoạch tài chính năm 2020 Thầy Hữu Tuấn, Cô Vân Ti Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế 14:00 Họp Đảng …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 2 năm 2020 (từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 11-02-2020 14:00 Họp đánh giá, phân loại công chức lãnh đạo, quản lý Đại học Huế năm 2019 (Giám đốc, các Phó Giám đốc Đại học Huế)   Thây Hữu Tuấn Phòng họp I.2, …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 01 năm 2020 (từ ngày 30/01/2020 đến ngày 31/01/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ sáu, 31-01-2020 09:00 Họp Cán bộ chủ chốt Khoa Du lịch Trưởng các đơn vị; Công đoàn; Đoàn thanh niên Phòng họp KDL Khoa trưởng  

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 1 năm 2020 (từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 13-01-2020 08:30 Lễ trao Học bổng Nguyễn Trường Tộ cho sinh viên Đại học Huế  – Đại diện lãnh đạo; – Sinh viên được nhận học bổng (theo Công văn 24/ĐHH-CTHSSV ngày 07/01/2020 của Đại học …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 1 năm 2020 (từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 07-01-2020 14:00 Diễn đàn “Kỹ năng giao tiếp – Chìa khóa thành công” cho sinh viên 5 tốt Đại học Huế   Ban Chấp hành Đoàn Khoa Hội trường tầng 3, Đại học Huế, …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 1 năm 2020 (từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/12/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 31-12-2019 14:00 Họp Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế   Thầy Ngọc Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ, Tp Huế Đồng chí Trương Quý Tùng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan …

Xem tiếp